ENERGIE

   S    Sebevědomá

   Á    Autentická

   M   Magnetická

   I     Intuitivní

2měsíční energetický program

Zharmonizuj svou ženskou a mužskou energii a zaktivuj svou vnitřní sílu.

Začátek programu 4.4.

Chceš vkročit do roku 2023 s jasnou vizí i strategií, které s Tebou budou v souladu?

Přeješ si vytvořit silný energetický kontejner, díky němuž budeš v příštím roce tvořit v lehkosti, hravosti a hojnosti?

Nenechávej to až na leden - ztratíš tím cenný měsíc, kdy bys mohla tvořit a realizovat svou vizi. 

 

Pojď se do toho ponořit už v prosinci tak, abys do nového roku vstoupila s jasnou vizí, nádhernou energií a lehkostí!

"Vize spolu s akcí tvoří silnou realitu."

Ron Kaufman

Máš na rok 2023 skutečně silnou vizi?

A k ní strategii, která Tě podrží, abys svou vizi naplňovala v hravosti a lehkosti?

A jak silný je Tvůj energetický kontejner? Tvá schopnost tvořit, dávat a přijímat? Pojďme ho společně rozšířit tak, aby Tvé vizi odpovídal i počet klientů, vytvořené fantastické produkty a služby i Tvůj příjem.

Nevymýšlej svou vizi jen hlavou - nech ji k sobě přijít v energetické cestě do Tvého podvědomí, při setkání s Vyšším já.

Vytvoř si strategii skrze energetický kontejner, v němž se Ti to začne krásně skládat a Ty zároveň budeš moct okamžitě měnit to, v čem nebude lehkost a hravost.

Vize tvořená v souladu s naší intuicí je projevem celistvé ženské energie. Strategie je oporu a projevem mužské celistvé energie.

A v tomto workshopu je krásně propojíme. 

Co Ti prožitkový workshop přinese

Odhalíme skutečnou podstatu problému

Půjdeme do hloubky, po jednotlivých vrstvách. Díky práci s emocemi a energií odhalíme Tvá limitující přesvědčení, která Tě drží zpátky.

Jasně si definuješ, jakou realitu si chceš vytvořit

Provedu Tě vizualizací, v níž se naladíš na frekvenci své vytoužené reality a díky tomuto prožitku ji začneš snadněji manifestovat.

Společně přeformátujeme limitující přesvědčení

a vzorce, které Tě dosud držely zpátky.

Nastavíš si kvantovou akci

díky níž všechny změny ukotvíš v realitě.

Budeme pracovat s emocemi, energií i mindsetem

tak, abys z tohoto kruhu jednou provždy vykročila.

Všechny nástroje Ti zůstávají

Záznam workshopu, audionahrávky i pracovní listy Ti zůstanou tak, abys se svou vizí, strategií i energetickým kontejnerem dokázala sama pracovat.

Kdy a jakou formou bude workshop probíhat

Workshop naživo už proběhl, ale Ty si ho můžeš projít sama v klidu: pustit si záznam, nechat se provést silnou energetickou cestou a dát své vizi jasnou formu v pracovních listech. A ujasnit si tak své další kroky a strategii pro rok 2023.

Každý den si náš rozhovor přehrávám v hlavě. Tvá slova zapadly přesně tam, kam měly. Já jsem díky tomu mohla hned povolit ventily a upustit páru, která ve mně už několik týdnů vytvářela přetlak, který mě doslova paralyzoval. Ale nebyla to jenom slova, byla to taky tvá energie, kterou doceňuju až teď zpětně, protože během callu jsem měla co dělat sama se sebou. Je to jako bys ve mně zapálila malé světlo. Není to žádná oslepující záře, která by mi svítila a ukazovala cestu. Ale je tam, aby mi připomínalo, že jsem dost dobrá. Že mám na to, abych tu nohu tentokrát položila jinam a vykročila z toho křeččího kola.
Niki Bencelová Face yoga a holistický přístup ke zdraví a kráse www.novaajaa.cz

Objednávka prožitkového workshopu

Vize, strategie a energetický kontejner pro rok 2023