Porozuměj tomu, kým skutečně JSI a kým se chceš STÁT

Zvu Tě na půlroční cestu k té nejhlubší, divoké a nejzářivější verzi Tebe samé. 

Pojď prozkoumat 8 hlubokých aspektů sebe samé, o nichž jsi v téhle míře zatím neměla ani ponětí.

Připravila jsem pro Tebe osvobozující zkušenost,
která v Tobě probudí TU ŽENU, kterou jsi dosud schovávala. 

Která ví, kým je, kam kráčí a kým se stává. 

Která je pevná ve svém středu, ukotvená, vzpřímená, hrdá... 

Inspirativní a magnetická. 

Která si dovoluje být skutečně PRVNÍ ŽENOU V RODOVÉ LINII!

Která ctí ty, kdo šli před ní a dokáže se napojit na jejich moudrost a energii. 

Ta, která mění nesloužící a tvoří nové a zdravé.

Žena, která se nebojí projít zkušeností, která pozvedne energii jí samotné i celému rodu. 

 

Vydej se se mnou na půlroční cestu a staň se

PRVNÍ ŽENOU v rodové linii

Poznej, kým SKUTEČNĚ JSI –⁠ sama o sobě i v kontextu své rodové linie. 

Osvoboď se od toho, co Tvou rodovou linii po generace svazovalo, vybírej si a rozhoduj se jinak.

Propusť ochranné programy, které Ti už neslouží a jež můžeš nahradit těmi skutečně funkčními. 

Dovol si růst a slavit SEBE! Objev radost v její největší hloubce a divokosti a spolu s tím objev nespoutanou verzi sebe samé. 

Poznej a začni vyjadřovat svou hlubokou pravdu, kterou jsi dosud zaobalovala tak, aby neurazila nebo nezabolela druhé. 

Objev sílu sesterství, jaké jsi dosud nepoznala –⁠ kruh žen, které se opravdu podporují a jejichž přítomnost je sama o sobě léčivá. Už se jí nemusíš bát ani bránit. 

Pokračuj v léčivé harmonizaci své vnitřní holčičky tak, aby z ní mohla vykvést sebevědomá žena, partnerka a matka. 

Dopřej si prostor, v němž můžeš křičet i šeptat, slavit úspěchy i sdílet propady, radovat se i plakat. A vždy budeš přijímaná přesně taková, jaká sem přicházíš.

Přijímána, milována, podporována. 

 

Kudy Tvá cesta povede? 

Aspekty, ve kterých Tě zavedu do hloubky

Hlubokou cestou za předky,

která v Tobě odemkne dosud nepoznanou vlnu energie, flow a autenticity. Ženy, které jí prošly, ji popisují jako nesilnější propojení s podvědomím ever.

Tvé tělo

ve kterém vše začíná. Z těla vycházíme do jakékoli energetické práce a zase se do něj vracíme, přesto je tak často opomíjené. Od teď už ne. Provedu Tě hlubokou somatickou praxí, k níž se budeš moct opakovaně vracet.

Tvé vnitřní dítě

v kontextu rodové linie. Čeká na Tebe cesta, při níž se mi třáslo celé tělo, které tak propouštělo zranění a emoční bloky. A Tobě přinese přesně to, co Tvé vnitřní dítě potřebuje.

Tvá vnitřní puberťačka

projdi si se mnou přechodovým rituálem, tak potřebným přerodem, který naší generaci nebyl dopřán. Pomůže Ti ještě více přijmout své tělo i sebe samu.

Tvá vnitřní žena

a síla, divokost, láska i tvořivost, kterou v sobě ukrývá. Odkryj svou vášeň, svou spontánnost, své dary a začni naplňovat své touhy a představy, ne očekávání druhých. Žij to, pro co sis sem skutečně přišla.

Tvá vnitřní partnerka a matka

Další role, které zastáváš nebo po kterých toužíš. Pojď objevit, jak vypadají bez zátěže rodu a naopak s jeho požehnáním a propuštěním starých vzorců.

Tvá vnitřní podnikatelka

nebo žena věnující se svému poslání. Pomůže Ti najít si své pevné místo tam, kde ses dosud cítila svázaná nebo nejistá. Dovol si prošlapat pěšinu a žít a tvořit v hojnosti a naplnění.

Kým jsi a kým se stáváš?

V závěrečném modulu dokrystalizuješ to, co k Tobě dosud přicházelo. Vidím Tě, jak pevně stojíš, vzpřímená, s úsměvem na rtech a jasnou vizí toho, kam směřuješ.

Co objevíš?

  • Svou pravdu, kterou začneš sdílet (už žádný knedlík v krku, když máš říct, co si skutečně myslíš nebo po čem toužíš), 
  • vnitřní kálí a s ní i powerful energii, tvořivou i bořivou, smyslnou a divokou,
  • propojení své posvátné trojice: aktivace Tvých 3 center dělohy, srdce a krku, 
  • tu nejsilnější verzi sebe samé (kterou jsi dosud schovávala, protože ses bála, že Tě kvůli ní druzí odmítnou), 
  • osvobozenou verzi sebe samé –⁠ a vše, co dokáže!

Bonusy, které Tě skutečně posunou

Odemkni svou autenticitu

Díky první níž podpoříš svou autenticitu a sebevyjádření. 

Zaměříme se na uvolnění Tvé krční čakry a propojení Tvé posvátné ženské trojice. 

Vytvoříš si tak na příští rok odvážnou vizi
–⁠ ne do velikosti, po které touží ego, ale do autenticity a souladu, po nichž volá Tvé srdce a Tvá duše. 

Energetický kontejner pro 2024

Tvou silnou vizi z první masterclass převedeme do reality tvorbou Tvého unikátního energetického kontejneru. 

Nejprve Tě k němu provedu do Tvého podvědomí a pak se pustíme do praktické tvorby tak, abys netvořila ze starého paradigmatu (tlak, tvrdost, sebekritika), ale naopak s respektem k sobě samé, své cykličnosti i human designu. 

Odemkni svou autenticitu

Prosincová masterclass (30. 12.) , díky níž podpoříš svou autenticitu a sebevyjádření. 

Zaměříme se na uvolnění Tvé 3. čakry a propojení Tvé posvátné ženské trojice. 

Vytvoříš si tak na příští rok odvážnou vizi
–⁠ ne do velikosti, po které touží ego, ale do autenticity a souladu, po nichž volá Tvé srdce a Tvá duše. 

Energetický kontejner pro 2024

Tvou silnou vizi z prosincové masterclass převedeme do reality tvorbou Tvého unikátního energetického kontejneru. 

Nejprve Tě k němu provedu do Tvého podvědomí a pak se pustíme do praktické tvorby tak, abys netvořila ze starého paradigmatu (tlak, tvrdost, sebekritika), ale naopak s respektem k sobě samé, své cykličnosti i human designu. 

60minutový individuální koučink

Tobě na míru vedená energetická cesta a koučinková session 1na1, kterou kromě dlouhodobé spolupráce nenabízím. 

Přinese Ti hluboký vhled na konkrétní situaci, ve které se teď chceš nejvíc posunout.

Platí při koupi do 10. 12. 2023

Cena a začátek programu

Tvá investice 

Tato půlroční cesta začíná oficiálně 5. 2. 2024 a bude probíhat na Zoomu. 

Čeká na Tebe 8 hlubokých modulů, 8 cest do Tvého podvědomí a 8 skupinových koučinkových setkání + výše uvedené bonusy (a prožitkové setkání v Praze!!)

Platbu si můžeš rozdělit do 7 splátek bez navýšení. 

Půlroční cesta za moudrostí Tvou i Tvé rodové linie
88.000,- Kč
nebo 7 x 12 571,00 Kč
Cena zahrnuje 8 modulů, 16 setkání na Zoomu a 1x naživo v Praze.

Nejsi si jistá?

Pak Tě zvu, aby ses naladila na své tělo a naslouchala své intuici.

A zatímco si na to dopřeješ prostor, nech v sobě rezonovat tuto píseň, která mě při tvorbě této cesty provázela:

Ancient mother, moving through us
Roots growing deep in our ancestry
Medicine woman, daughter, mother and lover, 
Reclaiming the power of our sacred memory

We are woman, we are bringers of life
We are vessels of love, we are expressions of the divine

Sisters hold my hands
You are stronger than you know 
We are opening to love
We are learning how to grow

We hear the call 
We are returning, we remmebr
We are like the rose
We are stronger than we know

Autorkou je Ayla Schafer