Změna názvu domény

S platnostní od 1.6.2021 se mění název domény z bozskezeny.cz na sarkachapman.cz

To s sebou nese i změnu e-mailové adresy z sarka@bozskezeny.cz na sarka@sarkachapman.cz 

Název firmy a všechny další údaje zůstávají beze změny. 

Děkuji za pochopení. 

Šárka Chapman